DRYHME Home     Sitemap


Vocht en Ventilatie

Goede isolatie van de woning scheelt veel stookkosten. Maar in een goed ge´soleerd huis is regelmatig ventileren wel noodzakelijk, anders neemt vocht in huis teveel toe en zien schadelijke stoffen kans om op te hopen. En dat kan gezondheidsproblemen opleveren.

De bewoners, huisdieren en planten in huis produceren dagelijks ongeveer 10 liter vocht. Daarnaast ontstaat waterdamp bij alle activiteiten waarbij water betrokken is, zoals douchen, afwassen en het drogen van de was. Ook raakt de lucht vervuild door kookluchtjes en rook.

Ventilatie voert die vochtige en vervuilde lucht af, maar hiervoor moet wel verse lucht in de plaats komen. Gebeurt dit niet, dan wordt de binnenlucht ongezond en ontstaan vochtproblemen, zoals schimmelvorming.

(bron Milieu Centraal)

Home    Sitemap    Help/FAQ